דלג אל #title#
10 השאלות הנפוצות ביותר פתיחה של כל השאלות והתשובות

מעדויות של מעסיקים ושל הספרות המקצועית עולה כי העסקת עובדים עם מוגבלות:

- מספקת מענה מקצועי לצרכי כוח אדם

- מקדמת ערכי סובלנות, פתיחות ונאמנות עובדים בתרבות הארגונית
- מגבירה מודעות לצרכי עובדים תוך כדי היכרות עם עולם הנגישות
- מחזקת את מוניטין העסק, דבר שמושך לקוחות ומגדיל את רווחיות החברה
- מחקרים מצביעים על יותר יצירתיות בניהול הארגון ובנוסף העסקת עובדים עם מוגבלות נכונה עבור המדינה שמפסידה מדי שנה תוצר של 5 מיליארד שח בקירוב. ולא פחות חשוב - זה הדבר הנכון וטוב לעשות

אם השאלות מתייחסות לביצוע המטלות של התפקיד (לדוגמה, אם יש לקות ראיה והוא אמור לנהוג כלי שינוע במפעל) אפשר לבדוק אם דבר כזה אפשרי.

יש להימנע משאלות כלליות אודות המגבלה של המועמד אם אינן קשורות לתפקיד שהוא מתמודד עליו או להתאמות להן הוא נזקק על מנת לבצע את עבודתו.

אסור ע"פ חוק לשאול אם למועמד/ת יש מגבלה כלשהי, ממולץ לעודד את המועמד/ת לשתף את הדבר הזה דרך שאילת שאלות כלליות ולציין שהמשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות כמו גם לשאול אם ולאילו התאמות הם עשויים להזדקק.

לא.
חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987 חל על כל המשק והמעסיק חייב לעמוד בהוראות החוק.
עובד עם מוגבלות שהשתלב בשוק העבודה יכול להגיש בקשה לאבחון למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, שיקבע אם יכולת עבודתו מופחתת וניתן לשלם לו שכר מינימום מותאם, בהתאם להוראות תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002.
מעסיק רשאי לשלם לעובד עם מוגבלות שכר נמוך משכר המינימום רק לאחר שהגיש העובד או מי מטעמו (שאינו המעסיק) בקשה כאמור ובלבד שהעובד הסכים לכך ושהשכר יעמוד על אחת המדרגות הקבועות בתקנות. לאחר קבלת ההחלטה בדבר השכר המותאם, על המעסיק לשלם בהתאם להחלטה ולתאריך התחולה שיפורט בה.
למידע נוסף על קביעת שכר מינימום מותאם ניתן לקרוא באתר המטה: https://www.gov.il/he/service/adjusted-minimum-wage-for-employees-with-disabilities-with-reduced-work-capacity

חשוב לתת לעובד עם מוגבלות הזדמנות שווה להימדד ולהצליח בביצוע העבודה הנדרשת ממנו. רוב האנשים עם מוגבלות יגידו שהם רוצים גם הזדמנות שווה וגם התייחסות שווה. לעיתים תידרש התאמה ספציפית של עמדת העבודה ו/או דרישות התפקיד כדי שעובד יוכל לבצע את העבודה באופן מיטבי. לעיתים נדרשת תקופת הסתגלות לשני הצדדים שלאחריה ניתן להגיע לביצוע מלא. מעסיק יכול להיעזר בגוף מלווה של עובד אם הוא מרגיש שיש צורך בחניכה נוספת. חשוב להתייחס להתאמות במקום להקלות.

מעסיקים אכן עשויים לקבל סיוע לעידוד העסקת אנשים עם מוגבלות.
מצ"ב הוראת מנכ"ל - מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל

 
בכל שאלה נוספת וסיוע בכל שלבי האיתור, המיון וההשמה של עובדים עם מוגבלות (ללא עלות) ניתן לפנות למרכז תעסוקה שווה בטלפון 1700-50-76-76

אלה התנאים:

  • מתקיימים יחסי העסקה (לא העסקה מוגנת).
  • העובד מועסק בעת הגשת הבקשה.
  • העובד מועסק בשליש משרה (60 שעות) לכל הפחות בכל חודש ומתעתד להיות מועסק למשך 12 חודשים
  • המעסיק אינו גוף ציבורי.
  • עלות ההתאמה גבוהה מ- 1,000 ₪.
  • במקרה שמעסיק כבר ביצע התאמה ומבקש את השתתפות המדינה בדיעבד, אחרי הביצוע – הבקשה הוגשה בתוך 18 חודשים שנרכשה/בוצעה ההתאמה.
  • בהתאמה של ליווי הודרכה מתמשכים – הבקשה הוגשה בתוך 18 החודשים הראשונים להעסקה.

 

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה פיתח שירות הדרכות למעסיקים, המעוניינים לקבל מידע וכלים יישומיים מותאמים לארגון. תכני ההדרכה מותאמים לפי הצורך ולתפקידים שונים בארגון (מנהלים בכירים, מנהלי שטח, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי גיוס, אחראי לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות), וכן לפי פרופיל הארגון וצורכי המשתתפים בהדרכה. ההדרכות ניתנות באמצעות תכנית תעסוקה שווה.

למידע על הכלים, שהמטה מעמיד לרשותכם ולתיאום הדרכה https://taasukashava.org.il/employers/