דלג אל שאלות ותשובות למעסיקים
השאלות המתאימות לחיפוש שלך פתיחה של כל השאלות והתשובות

לא. לפי התקנות, המעסיק צריך לשאת בנטל מימון ההתאמה, בהתאם לגודל העסק. אם עלות ההתאמה נמוכה מהסכום המירבי שמגיע למעסיק, השתתפות המדינה תינתן בניכוי הנשיאה בנטל. אך אם עלות ההתאמה גבוהה מהסכום המירבי שמגיע למעסיק, הוא יקבל את הסכום המירבי שמגיע לו, שכן הוא כבר נשא בנטל בדרך של מימון ייתרת העלות של ההתאמה.

 

לדוגמא, מעסיק שזכאי לסכום מירבי של 19,000 ₪ מבקש לרכוש התאמה עבור עובדו שעלותה 14,000 ₪, יקבל השתתפות מהמדינה על סך 13,000 ₪ (לאחר נשיאה בנטל של 1,000 ₪). אך אם אותו מעסיק נדרש לרכוש התאמה שעלותה 22,000 ₪, הוא יקבל את מלוא הסכום, 19,000 ₪, השתתפות מהמדינה שכן הוא נשא בנטל של 3,000 ₪.

 

למעסיק שקולט לעבודה עובד עם מוגבלות עלולות להיווצר עלויות עודפות שנובעות מכך שבחר להעסיק עובד עם מוגבלות ולא עובד ללא מוגבלות. במקרה כזה, המעסיק יכול לבקש את השתתפות המדינה במימון ההתאמות שעליו לרכוש או לבצע עבור העובד במקום העבודה. התשלום יאושר למעסיק בכפוף לעמידה בתנאי סף.

 

 • מעסיק שבקשתו אושרה יוכל לקבל את עלות ההתאמה ששילם, בניכוי נשיאה בנטל שבו הוא מחויב, או עד לסכום המרבי שקבוע בתקנות, לפי הנמוך מביניהם.
 • הסכום המרבי להשתתפות תלוי בגודל העסק. גודל העסק נמדד לפי מספר העובדים המועסקים בו בסך הכל ולא רק לפי מספר העובדים עם מוגבלות המועסקים בו.
 • הסכום המרבי הוא בגין כל ההתאמות הנדרשות לעובד אחד ונדרשת נשיאה כלשהי של המעסיק בנטל מימון ההתאמה. חשוב להדגיש כי חישוב ההתאמה מושפע גם מהיקף המשרה של העובד ולכן מדובר בסכום המרבי וגם כי אותה התאמה עבור מספר עובדים – תחושב כהתאמה אחת ולא כמכפלה של מספר העובדים:

מעסיק של עד 25 עובדים (כולל) – זכאי לסכום מרבי של 19,000 ₪ בגין כל ההתאמות שביצע לעובד אחד ובלבד שנשא בנטל של 1,000 ₪ לכל הפחות

מעסיק של 26-200 עובדים (כולל) - זכאי לסכום מרבי של 17,000 ₪ בגין כל ההתאמות שביצע לעובד אחד ובלבד שנשא בנטל של 3,000 ₪ לכל הפחות

מעסיק של 201 עובדים ויותר - זכאי לסכום מרבי של 15,000 ₪ בגין כל ההתאמות שביצע לעובד אחד ובלבד שנשא בנטל של 5,000 ₪ לכל הפחות

 • יש אפשרות להשתתפות במימון מוגדל, אם נדרשים שינויים במקרקעין עבור עובד עם מוגבלות בניידות או ציוד מחשוב מותאם לעיוורים, עבור עובד עיוור או לקוי ראייה. מידע מלא אפשר למצוא באתר המטה או במוקד המידע בנושא התאמות.

החישוב של ליווי והדרכה מתמשכים תלוי בגובה השכר של העובד שנותן את הליווי וההדרכה ובהיקף המשרה של העובד עם המוגבלות. צריך לצרף לבקשה שלושה תלושי שכר אחרונים של העובד המלווה ולפי השכר ברוטו, מבוצע חישוב של עלות שנתית למעסיק.

מידע מפורט יותר ואופן החישוב אפשר למצוא באתר המטה או במוקד המידע לנושא התאמות.

לפי התקנות המעסיק צריך לשאת בנטל כספי כלשהו של מימון ההתאמות. אם העלות שהיתה המעסיק נמוכה מהסכום המרבי שהוא זכאי לו לפי התקנות, תופחת לו נשיאה בנטל, בהתאם לגודל העסק.

אפשר להפנות את כל הפרטים בדוא"ל למוקד ההתאמות ולקבל הכרעה מקדימה לגבי הזכאות. כדאי לצרף את כל הפרטים והמידע הרלוונטיים ולהדגיש את האופן שבו המכונה נדרשת לעובד בשל מוגבלותו באופן שלא נדרש, לו היה מדובר בעובד ללא מוגבלות באותו תפקיד.

לא. השתתפות המדינה משולמת למעסיק רק לאחר שהוכיח כי רכש את ההתאמה. במקרה של ליווי והדרכה – לאחר שחולפת שנת העסקה. בכל מקרה השתתפות המדינה לא תשולם מראש, לפני ביצוע. עם זאת, ניתן להיעזר במרכז השאלת הציוד שמפעיל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות לצורך השאלת ציוד עד לרכישה. ניתן לזמן ההשאלה להגיש בקשה עם הצעות מחיר ומיד לאחר האישור העקרוני לרכוש אותו.

כן.

המימון ניתן למעסיק עבור עובד עם מוגבלות. כך, שאם בעסק מועסקים מספר עובדים עם מוגבלות הנזקקים להתאמות, ניתן לקבל השתתפות בגין כל עובד. אבל – אם התאמה אחת יכולה לתת מענה לכמה עובדים עם מוגבלות (לדוגמה – מעלית, ליווי והדרכה שניתנים לשניים או יותר עובדים במקביל) ניתן להגיש רק בקשה אחת ותינתן יחידת השתתפות אחת במימון.

אלה התנאים:

 • מתקיימים יחסי העסקה (לא העסקה מוגנת).
 • העובד מועסק בעת הגשת הבקשה.
 • העובד מועסק בשליש משרה (60 שעות) לכל הפחות בכל חודש ומתעתד להיות מועסק למשך 12 חודשים
 • המעסיק אינו גוף ציבורי.
 • עלות ההתאמה גבוהה מ- 1,000 ₪.
 • במקרה שמעסיק כבר ביצע התאמה ומבקש את השתתפות המדינה בדיעבד, אחרי הביצוע – הבקשה הוגשה בתוך 18 חודשים שנרכשה/בוצעה ההתאמה.
 • בהתאמה של ליווי הודרכה מתמשכים – הבקשה הוגשה בתוך 18 החודשים הראשונים להעסקה.

 

אין חובת העסקה. אם העובד עזב או פוטר, המעסיק צריך להודיע על כך ואז בודקים האם נקלט עובד אחר שההתאמה עונה על צרכיו, או האם המעסיק ניסה למצוא עובד אחר עם מוגבלות. במידה ולא צלח – ייבחן כל מקרה לגופו.

לא. אם הבקשה מוגשת כאשר העובד כבר אינו מועסק, הבקשה לא תעלה כלל לדיון. לכן עדיף להגיש את הבקשה בשלב מוקדם ולקבל אישור מראש להשתתפות המדינה.

גוף ציבורי שאינו זכאי להשתתפות במימון התאמות מוגדר על סמך סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח- 1998:

 

1.       משרד ממשלתי ויחידות הסמך שלו    

5. רשות מקומית

2.      הכנסת

6. ההסתדרות הציונית

3.      צה"ל

7. הסוכנות היהודית

4.      משטרת ישראל

8. תאגיד שלפחות מחצית מכוח ההחלטה בו הוא בידי משרד ממשלתי או יחידת סמך

 

אם יש ספק לגבי מעסיק/ארגון, אנא פנו למוקד המידע לנושא התאמות.

ככלל, ההשתתפות אינה מותנית בקבלת קצבת נכות או בקביעתם של אחוזי נכות לעובד. לצורך הטיפול בבקשה נדרש אישור מגורם מוסמך המעיד על סוג המוגבלות של העובד. פירוט אחוזי נכות בלבד, אינו מספק.

לא. התקנות קובעות במפורש כי "עלות ההתאמה" אינה כוללת עלות תחזוקתה ותיקונה של ההתאמה.

מידע מלא יש באתר האינטרנט של המטה.

את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים, יש לשלוח למוקד המידע לנושא התאמות

מילגם – מוקד טלפוני 1-700-70-78-71 שלוחה 1

מייל hatamot@avoda.milgam.co.il

סיוע ומידע ניתן לקבל במוקד המידע לנושא התאמות או בתכנית "תעסוקה שווה" – מרכז הסיוע למעסיקים:

טלפון – 3968*

אתר – www.taasukashava.org.il

חזרה לשאלות הנפוצות ביותר