דלג אל מפתח תוכנה בוגר או סטודנט / ית להנדסת תוכנה או מדמ"ח )שנה ג ' או שנה ד ' )
";