דלג אל "העיוורון גורם לי לפתח יכולות אחרות שאני מביא איתי לעבודה"