דלג אל שאלות ותשובות למעסיקים
השאלות המתאימות לחיפוש שלך פתיחה של כל השאלות והתשובות

השתתפות המדינה במימון התאמות שמטבען הן מתמשכות לאורך זמן ואינן הוצאה חד פעמית ניתנת, בהתאם לאמור בתקנות, למשך שנה אחת, ועד לסכום המירבי שיכול המעסיק לקבל. הזכאות של המעסיק למימון חוזר של אותה התאמה מתחדשת אחת לחמש שנים.

 

לדוגמה, אם עובד עם מוגבלות נדרש להדרכה וליווי צמוד של עמית לעבודה לאורך זמן, חישוב עלות ההתאמה (הליווי המתמשך) תעשה לפי שכרו של העובד המלווה במשך שנה אחת ועד לגובה המקסימלי לו זכאי המעסיק. המעסיק יוכל להגיש בקשה למימון של אותה ההתאמה לאחר 5 שנים.

 

התאמות רלוונטיות מפורטות במדריך לשילוב אנשים עם מוגבלות במקום העבודה שפורסם ע"י משרד העבודה והרווחה.
 
המדריך כולל הנחיות למעסיקים לשילוב וליווי אנשים עם מוגבלויות שונות והמעסיקים אמורים להיות מודעים להנחיות אלו.
התייחסות למוגבלות נפשית החל מעמ' 138 במדריך. התאמות לאנשים עם מוגבלות נפשית במקום העבודה מפורטות מעמ'  141.
אנשים שיש להם מלווה תעסוקתי כולל דרך סל שיקום, יכולים להיעזר במידת הצורך בתיווך שלו מול המעסיק למימוש ההתאמות הנדרשות.

חזרה לשאלות הנפוצות ביותר