דלג אל מזכירת תלמידים ומנהל בתכנית לתלמידים מצטיינים
";