דלג אל עובד לאיסוף ניילון ופסולת מחזור מבניין בעסק חברתי למחזור נייר
";