דלג אל איש שימור לקוחות או אדמיניסטרציה ושירות במוסך - 2 סוגי תקנים
";