דלג אל סייע/ות וסייע/ות משלב/ות לגנים ובתי ספר בחינוך ובחינוך המיוחד
";