דלג אל מרכז/ת בכיר/ה (שירות בדיגיטל)- משרה ייעודית
";