דלג אל נציג/ת שיחות יוצאות למעבר לדיוור דיגיטלי – כלל ביטוח
";