דלג אל נציג/ת במרכז לוגיסטי אלקטרוני - משרה במשרד ממשלתי
";