דלג אל אנליסט/ית למחלקת ניהול סיכונים ביחידת ניהול החוב הממשלתי
";