דלג אל מרצים עם מוגבלות בבתי ספר, מהבית דרך המחשב
";